INTERVJU – Oskar Huter DIREKTOR TO PRIJESTONICE CETINJE – Božidar Proročić

INTERVJU SA OSKAROM HUTEROM DIREKTOROM TO PRIJESTONICE CETINJE

Razgovarao: Božidar Proročić

Oskar Huter je rođen 26. marta 1977. godine u Cetinju, u Crnoj Gori, gdje je završio osnovnu i
srednju školu. Zvanje Specijalista strukovni menadžer iz oblasti Menadžmenta i Biznisa (Proffesional master) stekao je na Beogradskom univerzitetu. Služi se engleskim, italijanskim i španskim jezikom. Radnu karijeru je započeo u Narodnom muzeju Crne Gore. Na poslovima Turističke službe NMCG je bio angažovan u periodu od 2000. do 2017. godine i to kao muzejski vodič od 2000. do 2013. i rukovodioc Turističke službe u periodu od 2013. do 2017. godine.
Funkciju direktora Stručne službe Turističke organizacije Prijestonice Cetinje je preuzeo
2017. godine. Ljubav prema Crnoj Gori, poštovanje njene istorije i tradicije ga opredjeljuju da se posveti poslovima koji će značaj i ljepote Cetinja i Crne Gore promovisati svijetu na svakom koraku i svakoj prilici. Pored redovnih poslova u TO Cetinje, svjestan potreba zajednice u kulturnom i edukativnom smislu, od prvog dana pokušava doprinijeti saradnjom sa eminentnim ličnostima iz regiona i svijeta. U mladosti se aktivno bavio sportom (fudbal). Branio je boje reprezentativnih selekcija Crne Gore (pioniri, juniori, omladinci, mladi do 21 god).
Ovo je priča sa jednim od referentnih turističkih reprezenata Prijestonice koji je tokom
dosadašnjeg angažmana dao značajan doprinos promociji Cetinja i iza čijeg rada stoje mjerljivi
rezultati.

• Gospodine Huter vašu ste radnu karijeru započeli u Narodnom muzeju Crne Gore. Koliko vam je to radno iskustvo pomoglo u kasnijem rukovođenju ali i u osmišljavanju i kreiranju ideja i programa vezanih za TO Cetinje?

Da, radni odnos sam, prije više od dvije decenije zasnovao u NMCG. Smatram da je to bila posebna privilegija. Sjajan kolektiv sastavljen od vrsnih intelektualaca, ali prije svega dobrih ljudi koji su mi tokom rada bili uzori i nesebična podrška, okružen kraljevskim ambijentom je nešto što bih svakom poželio. Siguran sam da je sve to posebno uticalo i izgradilo me u ljudskom i profesionalnom smislu, a time i znatno olakšalo preuzimanje odgovorne funkcije direktora Turističke organizacije Prijestonice Cetinje. Obzirom da je riječ o srodnim poslovima koji su dominantno usmjereni na turizam, gotovo dvodecenijsko iskustvo je akumuliralo izvjestan broj ideja, promišljanja i težnji od kojih su neke realizovane dok neke, još uvijek, čekaju na pravi momenat za realizaciju.

• TO Cetinja je osnovana 2005. godine i postepeno se razvijala no čini nam se da tek
dolaskom Vas na njenom čelu 2017. godine ona dobija svoj puni i blistavi sjaj. Kakvi su
zapravo bili ti vaši počeci i koje su to bile suštinske novine koje ste vi uveli?

Hvala na takvom Vašem doživljaju, imponovalo bi mi da isti utisak dijele i naši sugrađani. Ipak,
veoma važno je istaći da su se i moji prethodnici, kao i kompletan kolektiv, bez izuzetka, ugradili u
ukupan razvoj Turističke organizacije Prijestonice Cetinje čime su stvorene bazne pretpostavke
za kontinuirano podizanje standarda u poslovanju Organizacije. Odmah po preuzimanju funkcije direktora Stručne službe pristupilo se unaprjeđenju radnog ambijenta. Prije svega, dao se impuls stvaranju što boljih uslova za rad ali i međuljudskih i međukolegijalnih odnosa koji su osnov u cilju ostvarivanja uspješnih rezultata svakog pojedinca i ukupnog razvoja Organizacije na čijem sam čelu. Poseban akcenat je posvećen usklađivanju akata sa zakonskim propisima, sređivanju dokumentacije i načinu vođenja iste uporedo sa izvršavanjem osnovnih zadataka lokalne turističke organizacije. S tim u vezi, donošenjem na snagu novih zakona, izmjenama i dopunama aktuelnog Zakona o turističkim organizacijama i drugih obavezujućih akata, uz novonastale potrebe koje su stvorene obogaćivanjem turističke ponude u Prijestonici, nametnula se potreba za novim unutrašnjim uređenjem organizacije u skladu sa važećim zakonskim propisima države Crne Gore. Različiti pristupi kao i izmjene u načinu poslovanja su nametnuli potrebu prilagođavanja organizacionog okvira i sistematizacije radnih mjesta. Od postojećeg kadra ustanovljen je svrsishodan oblik organizacije koji doprinosi ostvarenju boljih rezultata, a u kojem su jasno definisani referati u skladu sa obrazovanjem i stručnim vještinama zaposlenih. Pored navedenog, cijenio sam da rad Turističke organizacije treba posebno približiti lokalnom stanovništvu. Takav inkluzivni pristup je uticao da budu prepoznati naši napori i stremljenja i doprinio, prije svega, razumijevanju, a time i kreiranju boljeg turističkog ambijenta u Prijestonici. Na sličnoj osnovi smo podstakli i unaprijedili saradnju sa svim obrazovnim ali i drugim institucijama sa područja Prijestonice i to me čini ponosnim.

• Evidentno je da je u periodu od 2017. godine u Crnoj Gori nastupila ekspanzija turizma.
Pokrenuli ste i realizovali niz značajnih projekata. Od kulturnog vodiča, kao mjesečnog
informatora, do osavremenjivanja tradicionalnih manifestacija, kakvo je na primjer, Ljeto u
Prijestonici, obilježavanja najznačajnih datuma crnogorske istorije, učešća u raznim kako
ekološkim i humanitarnim projektima. Recite nam nešto više o tome.

Interesantan je podatak da 2017. godina i nije bila najpovoljnija za ostvarivanje značajnih rezultata
u turizmu kada je riječ o Cetinju iako se radi o godini snažne ekspanzije turizma u regionu, pa time i Crnoj Gori. Naime, brojni infrastrukturni radovi (rekonstrukcija tunela Mekavac – relacija Cetinje-
Podgorica-Cetinje, rekonstrukcija tunela na Brajićima – relacija Cetinje-Budva-Cetinje, rekonstrukcija puta – relacija Cetinje-Njeguši-Cetinje, sve u istoj godini i u isto vrijeme) su uticali
da tokom predsezone, sezone i postsezone Cetinje bude teško dostupna ili, u određenim periodima, gotovo nedostupna destinacija. Ipak, i u takvim uslovima su postignuti zavidni rezultati.
Navešću samo neke realizovane projekte: Električna vozila – Turistička ponuda Prijestonice
Cetinje obogaćena je sa dva električna vozila. Električni vozići su se pokazali kao sjajno
rješenje i novitet u turističkoj ponudi grada i države. Brojne su njihove prednosti – manje zagađenje, smanjenje emisije CO2, smanjenje nivoa buke, povećanje energetske efikasnosti, nezavisnost od fosilnih goriva, a prije svega predstavljaju turističku atrakciju kojom se na inovativan i prikladan način prezentuje i onaj dio turističke ponude koji gravitira van istorijskog jezgra; Takođe, uspješno realizovanim projektom Kulturni vodič koji je zapravo mjesečni informator svih kulturnih dešavanja na teritoriji Prijestonice se informisao veliki broj zainteresovanih i time doprinijelo boljoj posjeti svih događaja, manifestacija i drugih aktivnosti koje su njime promovisane. Ljeto u Prijestonici je svakako najmasovnija kulturna manifestacija na teritoriji Prijestonice čije segmente koji traju tokom juna, jula, avgusta i septembra posjećuje i do 30.000 posjetilaca. Riječ je tradicionalnoj manifestaciji koja danas predstavlja svojevrstan splet umjetničkih formi – počev od muzičih, preko dramskih, književnih, likovnih sve do modnih i sportskih. Događaji upriličeni u okviru ove manifestacije su vrlo često u fokusu pažnje šire javnosti. Imajući u vidu da je Prijestonica Cetinje simbol crnogorske državnosti i grad koji predstavlja kolijevku nezavisnosti naše države na Cetinju se tradicionalno organizuju brojni događaji u svijetlu obilježavanja najznačajnijih datuma crnogorske istorije. Programi se pripremaju sa posebnom pažnjom, a u skladu sa intencijom da se na Cetinju okupe građani iz svih djelova Crne Gore, brojni turisti ali i svi oni kojinamjeravaju boraviti u Crnoj Gori u tom periodu.

• Iz godine u godinu broj programa i manifestacija đe ste bili organizator ili suorganizator se
povećavao da li bi ste nam rekli koji je to zapravo bio broj manifestacija i programa koje
ste realizovali i na taj način obogatili turističku ponudu Prijestonice?

Kako sam već naglasio u jednom od prethodnih odgovora, dešavanja i prilike koje su nas pratile u
2017. godini nijesu bile najpovoljnije za ukupan turistički ambijent u Prijestonici, ipak, Turistička
organizacija je uspjela da održi kontinuitet i organizuje, bude partner i pomogne više od 20-tak
manifestacija u istoj. Tokom 2018. godine je ova brojka udvostručena dok u 2019., sa više od 60-
tak različitih manifestacija i programa, kada je riječ o ovom segmentu turističke ponude, smo
najaktivnija lokalna turistička organizacija u Crnoj Gori. Godina koja je za nama je, usled
pandemije Covid-19, paralisala ciljeli svijet. Ipak, i u tako specifičnim okolnostima i izuzetno
složenim uslovima, uspjeli smo organizovati 10-tak različitih manifestacija, uz izričito poštovanje
propisanih epidemioloških mjera.

• Imali ste veoma dobru saradnju sa Ministarstvom kulture kao plod te saradnje nastala su i
realizovana dva izuzetna projekta, Turističko obilježavanje kulturnih dobara i Prevoz za sve.
O kakvim je projektima zapravo riječ?

U prethodnom periodu treba istaći veoma intenzivnu i plodonosnu institucionalnu saradnju
Ministarstva kulture i Turističke organizacije Prijestonice. Pored navedenih projekata, ova saradnja se manifestvovala kroz realizaciju i drugih zajedničkih projekata (Kulturni vodič, monografija Cetinje, istorija i kultura, Između dva Božića). Turističko obilježavanje kulturnih dobara u najkraćem predstavlja turističku signalizaciju (obilježavanje i mapiranje) kulturno-istorijskih znamenitosti na teritoriji gradskog područja. Osnovni cilj projekta bilo je konkretno povećati vidljivost i olakšati pristup svim turistima, posjetiocima i izletničkim gostima. Projekat je inkorporirao i revitalizaciju projekta iz 2010. godine Tematske staze. Obzirom da je, usled dotrajalosti i fizičkih oštećenja, stanje informativnih tabli bilo na nezadovoljavajućem nivou, glavnim projektom je obuhvaćena sanacija i zamjena svih oštećenih novim tablama. Projekat Prevoz za sve, u kojem je pored Ministarstva kulture učestvovala i Nacionalna turistička organizacija, je kompatibilan sa mogućnošću integracije u planirani projekat Bike Sharing koji realizuju Prijestonica Cetinje i Ministarstvo kulture. Ipak, i nezavisno od navedene mogućnosti, nabavkom električnih bicikala smo nastavili započetu misiju obogaćivanja turističke ponude sa akcentom na očuvanje životne okoline. Obezbjeđenjem bicikala na električni pogon je stvoren preduslov da turisti svih starosnih dobi, bez obzira na fizičke predispozicije i konfiguraciju terena (uspone), imaju mogućnost individualnog užitka obilaska grada i kulturno-istorijskih atrakcija u samostalnoj režiji. Turistička organizacija Prijestonice nastoji održati korak sa aktuelnim globalnim turističkim trendovima u kojima se poseban akcenat stavlja na aktivan odmor, zdrave stilova života,
smanjenje zagađenja životne sredine, ali i djelovanje u pravcu oslobađanja prostora u parking
zonama…

• U 2019. godini kordinirali ste jednim od najznačajnih projekata, a to je izrada
reprezentativne monografije ,,Cetinje – Istorija i kultura” čiji su autori dr Aleksandar
Čilikov i mr Lazar Pejović. Koliko su ovakve monografije važne sa aspekta turističke
promocije?

Nakon dugog niza godina Cetinje je dobilo zaista jednu reprezentativnu monografiju grada. Riječ
je o namjenskoj publikaciji, koja na popularan i prijemčiv način prikazuje prostorne, istorijske i
kulturne osobenosti Cetinja. Autori su u potpunosti uspjeli u namjeri da na moderan ali lak i
razumljiv način izbjegnu komunikološki jaz sa novim čitaocima vodeći računa o istorijskim
činjenicama. Smatram da su ovakve publikacije od izuzetne važnosti za turističku promociju jer,
između ostalog, vrlo često identifikuju i one djelove grada, mini lokacije, objekte koje nerijetko ni
lokalno stanovništvo ne (pre)poznaje ili zaboravlja, a koje sa aspekta turiste/posjetioca i njegovog
interesovanja mogu biti i primaran razlog posjete. Takođe, ovim i sličnim projektima se značajno doprinosi afirmaciji grada ali i stimulativno utiče na one stvaraoce koji namjeravaju raditi na djelima koja imaju za cilj promociju bogatog prirodnog, kulturno-istorijskog i duhovnog nasljeđa kojim raspolaže naš grad.

• Gospodine Huter što je to što domaći ali i ino gost treba obavezno da posjeti kada dođe
na Cetinje? I koji je broj posjeta i noćenja ostvaren u prošlim godinama, koja je zapravo
bila dinamika rasta posjećenosti Prijestonice?

Cetinju bi i mnogo poznatije turističke destinacije u svijetu mogle pozavidjeti na broju turističkih
atrakcija koje bi „morali“ posjetiti. S tim u vezi, smo u ovoj godini i pripremili džepnu brošuru Vodič kroz Prijestonicu koja targetira nekih 20-tak „must to see“ turističkih atrakcija. Ponuda je zaista raznovrsna i najveći je problem samom gostu ukoliko nema dovoljno vremena da se odluči što da eliminiše iz tako bogate agende. Shodno ličnim preferencijama, nabrojaću bar neke: Riznica
Cetinjskog manastira, Muzej kralja Nikole, Njegošev-muzej Biljarda, Istorijski muzej, Umjetnički
muzej, Mauzolej na Lovćenu, Mauzolej vladike Danila na Orlovom kršu, Etnografski muzej,
posjeta nacionalnim parkovima „Lovćen“ i „Skadarsko jezero“… Kada je riječ o posjetama one su u prethodnom periodu dominantno bile izletničke posjete. Ukoliko izuzmemo 2020. godinu kada smo imali zatvorene granice, možemo govoriti isključivo o rekordnim brojkama: 2016.-123.000; 2017.-138.000; 2018.-154.000; 2019.-174.000. Takođe, kada govorimo o broju ostvarenih noćenja kivulja rasta je u konstantnom usponu ali ni približno na željenom nivou. Sa novim smještajnim kapacitetima, uz nužnu stabilizaciju zdravstvene situacije, vjerujem da će Cetinje biti sve više bazična turistička destinacija, a ne samo izletnička kako je to bilo do sada.

• Kroz projekte TO Cetinja ostvarili ste uspješnu saradnju sa obrazovnim institucijama,
afirmisali postojeće ali i osmislili nove manifestacije. Koje su to manifestacije i programi i
na šta ste posebno ponosni?

Turistička organizacija Prijestonice Cetinje u kontinuitetu radi na unaprjeđenju prepoznatih i
tradicionalnih manifestacija ali i kreiranju novih. Neki od ciljeva su kreirenje imidža grada, učiniti
sadržajnijim boravak turista u Prijestonici kao i privući nove turiste. Izdvojiću samo neke: u prvom
redu Montenegro Beer fest kao jednu od manifestacija koja se po prvi put organizovala u Crnoj Gori, zatim koncert Muzika na crnogorskom dvoru, Cetinjani svom gradu, Biciklijada, Sajam suvenira, rukotvorina i zdrave hrane…

• Od kolikog je značaja saradnja TO Cetinja sa lokalnom upravom Prijestonice i kom
segmentu imate njihovu podršku i da li ona može biti viša i značajnija?

Bez podrške Prijestonice kao osnivača, dakako ne bismo ni mogli govoriti o navedenim
rezultatima. Gotovo da je naš rad i funkcionisanje neodvojivo od strateških planova lokalne
uprave. Ipak, uvijek to može biti i više i bolje ali se svi trudimo da u postojećim prilikama damo
svoj maksimum nerijetko prevazilazeći aktuelne mogućnosti.

• Jedna od značajnih novina je razvojni dokument ,,Strategija razvoja turizma u
Prijestonici od 2021. do 2025. ” Koji su ključni cijlevi i zadaci ovog dokumenta?

U prošloj godini Prijestonica je donijela jedan od najvažnijih dokumenata – Strateški plan razvoja
Prijestonice za period od 2020-2024. Obzirom na metodologiju izrade dokumenta, a time i
ograničavajući prostor koji se odnosi na turizam smo pristupili izradi Strategije razvoja turizma
za period od 2021. do 2025. godine kao dopune tog dokumenta za oblast turizma. Riječ je o
razvojnom dokumentu kojim se usmjerava turistički razvoj Cetinja za navedeni period. Ključni
ciljevi dokumenta su analizom postojećeg stanja utvrditi mogućnosti i ograničenja razvoja
turizma, s obzirom na turističke trendove utvrditi moguće smjerove razvoja turizma i definisati
razvojne ciljeve kojima će se postaviti okvir razvoja turizma na području Prijestonice Cetinje za
navedeni period. Cijeneći činjenicu da do sada nijesmo imali sličan dokument vjerujemo da ćemo sa istim doći do nekih novih ideja, promišljanja, ali i spoznaja o eventualnim propustima i pogrešnim stremljenjima.

• Da li će te u narednim projektima višu pažnju posvetiti turističkoj valorizaciji i saradnji
sa NP ,,Lovćen” kao jednom od izuzetnih destinacija ali i potencijala za uspješan razvoj
turizma?
Prihvatiću ovo pitanje kao i svojevrsnu konstruktivnu kritiku na nedovoljno angažovanje i
posvećenost u prethodnom periodu. I priznaću da je kritika na mjestu. Prošla godina nam je dodatno
pokazala vrijednost potencijala nacionalnih parkova. Globalni turistički trendovi se mijenjaju i
definitivno se to reflektuje na svim nivoima. Nekada smo bili fokusirani na organizovane grupne
posjete dok se stvari gotovo preko noći mijenjaju i ukazuju nam da će turizam u narednom
periodu biti više okrenut ka potrebama individualnog turiste. Kampanja koju je tokom prošle
godine NTO promovisala „U društvu prirode“ je pokazatelj alternativnih modela turističke
ponude koji se nameću i koje što prije moramo prilagoditi zahtjevima savremenog turiste. Sa
potencijalima NP „Lovćen“ i ukupnim potencijalima ruralnog područja možemo biti konkurentni i
mnogo razvijenijim turističkim destinacijama.

• Možete li dati neka predviđanja za ovu godinu. I na čemu će se bazirati strategija
razvoja turizma kako u Crnoj Gori tako i na Cetinju?

Sa ekonomskog aspekta Crna Gora je dominantno oslonjena na turizam. Time smo jedna od
najpogođenijih država u svijetu. Putovanja i turizam su neraskidivo vezani za bezbjednost. I to u
svakom smislu, ne samo zdravstvenu već i političku, regionalnu… Takođe, drugi važan aspekt je
dostupnost. Aktuelne prilike sa gašenjem nacionalne avio kompanije i proces otvaranja nove
dodatno komplikuju našu poziciju. Dinamika izgradnje autoputa, izvjesna politička nestabilnost –
sve su to veoma važni faktori koji determinišu našu turističku poziciju. Ipak, to što smo
teritorijalno mali ima svoje prednosti. Vjerujem da se navedene negativnosti ubrzo mogu neutralisati i da će se Crna Gora brzo kvalitetno pozicionirati odnosno vratiti na turističke staze uspjeha.

• Predstavljate jednog od uspješnijih menadžera u turizmu u Crnoj Gori. Koja je tajna vašeg
uspjeha i u čemu se ona ogleda? Koji je vaš moto?

Koliko god da prijaju pohvale, moram priznati da je, pretenciozna takva vrsta kvalifikacije moje
malenkosti. Posvećenost, istrajnost, upornost, marljivost, požrtvovanost su samo neke od
osobina koje vode ka uspjehu. Ostvarenost u porodičnom smislu i podrška koju mi pruža
porodica za mene su najsnažnija motivacija i intimno i profesionalno. Moj moto bi bila sentenca čuvenog njemačkog književnika Otto Ludwig-a „Ko nebo ne nosi u sebi uzalud će ga tražiti u cijelom svemiru“.

• Da li je to ,,vaše” nebo protkano ljepotom majske zore?

A kakav bih to bio ja Cetinjanin kada Vam ne bih odgovorio – nego što – i utkano.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.