VI. MEĐUNARODNI FESTIVAL KRATKE KNJIŽEVNE FORME – ZATON 2023

art PERO” doo, NVO  „21 MAJ, Bijelo Polje, i NVO „ODGOVOR-REPLY, Podgorica,

Raspisuju:

VI. MEĐUNARODNI FESTIVAL KRATKE KNJIŽEVNE FORME – ZATON 2023

za neobjavljenu pjesmu, kratku priču i aforizam.

– Tema: slobodna.

– Autori mogu slati radove u sve tri kategorije, i to najviše:

Pjesme – tri nominacije,  kratka priča – dvije nominacije, aforizmi – pet nominacija.

– Radovi moraju biti autorski i  ne mogu biti objavljivani u knjigama i ostalim štampanim publikacijama.

– Radovi moraju biti lektorisani.

– Autori mogu slati radove pisane na jezicima:

/crnogorski, srpski, hrvatski, bosanski, / bez prevoda, za ostala govorna područja potreban prevod.

– Radove potpisane šifrom, slati elektonskom poštom u jednom  naimenovanom follderu,

na adresu festivalzaton.selektor@gmail.com

 – Razrešenje šifre sa podacima /ime i prezime, kontakt telefon, adresu/ slati na mejl adresu festivalzaton.sifra@gmail.com

 – Autori imaju pravo slati radove u sve tri kategorije.

– Radovi treba da budu otkucani u Wordu, latinicom, Font 12, Times New Roman (obavezno sa oznakama č,ć,š…) na A4 formatu

– Radove slati do 10. 05 2023. godine.

– Radovi koji ne zadovoljavaju propozicije neće biti uzeti u razmatranje.

– Spisak autora koji su stekli pravo za objavljivanje radova  u zborniku bit će objavljen najkasnije do 07.06 2023. godine.

– Proglašenje pobjednika , dodjela nagrada i uručivanje zbornika obaviće se na završnoj svečanosti 24.06 2023. godine u Zatonu.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.