KONKURS ZA GODIŠNJU NAGRADU ČASOPISA KOMUN@

ČASOPIS ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I NJEGOVANJE BAŠTINE CRNE GORE    K O M U N @

objavljuje:                                                                      KONKURS 

Za dodjelu Godišnje nagrade za doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore.

Programski odbor časopisa za lokalnu samoupravu i njegovanje baštine Crne Gore Komun@  donio je odluku  o raspisivanju konkursa za dodjelu Godišnje nagrade za doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore.

Nagrada “Komun@” dodjeljuje se instituciji i pojedincu za doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore u minulom periodu.

Predlagači nagrade mogu biti nacionalne i opštinske institucije iz oblasti kulture, akademsko-naučne institucije čiji je program i sadržaj rada oblast kulture i identiteta Crne Gore, nevladine organizacije iz oblasti kulture ili grupa građana i pojedinci.

Prijedlog za nagradu potrebno je da sadrži podatke-biografiju o instituciji ili pojedincu, opis djelatnosti rada, referentan za oblast predviđene nagrade, obrazloženje prijedloga (konkretan značaj za očuvanje identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore)

Razmatranje i vrednovanje dostavljenih prijedloga obaviće stručni žiri za dodjelu nagrade u sastavu: Dragan  Mitov Đurović ( predsjednik) i Darko Drljević i Braho Adrović ( članovi).

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na facebok stranici časopisa Komuna https://www.facebook.com/casopis.komuna i u medijima. 

 

Konkursni prijedlozi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u elektronskoj formi na mail adresu: casopis.komun@gmail.com sa naznakom Konkurs za nagradu Komun@ najkasnije do 20.marta 2023. godine”.

                                                                          

                                                                                                                        Programski odbor

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.