Online nastava za učenike oštećenog sluha – iskustva iz prakse – Dr.sc. Amra Imširagić

Online nastava za učenike oštećenog sluha – iskustva iz prakse Autor: Dr.sc. Amra Imsiragic, dipl.defektolog- surdoaudiolog

Online nastava ne može biti savršena. Ne, onakva kakva se primjenuje u redovnim školama. S ciljem sprečavanja Corona virusa, nastava u specijaliziranim ustanovama ( Centrima za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora u Tuzli), odvijala se online putem. Učenici oštećenog sluha ( gluhi i nagluhih) usvajaju znanja, vještine na drugačiji način, nego djeca koja pripadaju skupini djece koje pohađaju redovni sistem odgoja i obrazovanja. Rad ću bazirati na iskustvu u Centru za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slusanja i govora. U ovoj ustanovi obrazuju se djeca oštećenog sluha, ali i djeca iz autentičnog spektra, djeca s intelektualnim teškoćama, djeca sa višestrukim poremećajima. Sve je to otežavalo nastavu putem učenja na daljinu, odnosno od defektola tražilo je još više zalaganja.

Za svaku grupu djece, pripremana je nastava prema mogućnostima svakog djeteta. Mnogi od učenika potiču iz porodica, lošeg imovinskog stanja. Mnogi od njih nemaju kompijuter, nemaju dovoljnu podršku roditelja. To je za očekivati, jer roditelji nisu defektolozi. Njihova informatička znanja nisu na zadovoljavajućem nivou. Nažalost, ustanove poput Centra ostaju zaboravljene u raznim upustvima mjerodavnih institucija. Ostala nam je mogućnost da sve sami organizujemo kako znamo i umijemo. Uvažavajući mogućnosti svakog pojedinog učenika.

Defektolozi su se pobrinuli da znanja -informacije dođu do svakog učenika. Utvrđivali su potrebe djece, te izvršena prilagodba radnog materijala prema svakom učeniku. Učenici koji imaju samo oštećenje sluha, usvajali su znanja online putem. Veoma uspješno jer je sav materijal preveden na znakovni jezik, daktilologiju… Na taj način, djeca oštećenog sluha najbolje usvajaju znanja. U Centru prilikom organizacije nastave na daljinu, rukovodili smo se primarnim ciljem, da niti jedno dijete ne smije ostati bez nastave i kontinuirane podrške defektologa i pedagoga.

Nastavni materijali koji su defektolozi kreirali bili su podsticajni, uz uvažavanje mnogobrojnih prilagodbi u radu sa svakom od navedenih skupina djece s posebnim potrebama . Ponosni smo na svaki korak i pomake koje učenici učine. Malim koracima ka velim djelima. Zapravo, nastava na daljinu otkrila je mnoge učeničke snage. Pa, smo i sami bili iznenađeni angažiranosti učenika, potom roditelja, koji su nesebično pomagali djeci tokom usvajanja znanja.

Mudrost Publija Sirusa kaže:” Niko ne zna šta sve može dok ne pokuša”. Obzirom da je u toku priprema za Novu školsku godinu, neko sam sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom s posebnim potrebama, reći ću da online nastava nikada ne može zamjeniti klasični oblik nastave za djecu s posebnim potrebama.

Npr.djeca oštećenog sluha svaki dan u Centru pohađaju rehabilitaciju slušanja i govora, gdje uče izgovarati logatome, riječi, rečenice. Te, pohađaju senzornu integraciju. Svi ovi oblici rada pomažu djeci s posebnim potrebama da razviju govorna znanja, te vještine. Moramo imati na umu činjenicu da svaka biljka, traži drugačiju njegu. Pa, tako djeca sa posebnim potrebama zahtjevaju drugačije principe rada, metode, nastavna i didaktička sredstva. A, to pruža samo klasičan oblik pohađanja nastave. Neka nam dijete s posebnim potrebama bude u fokusu našeg rada klasičnim oblikom nastave. Samo tim putem, najbolje usvajaju, znanja,vještine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.