Dr ISAT SKENDEROVIĆ, NAUČNIK, BIOLOG, HUMANISTA – Božidar Proročić

Dr ISAT SKENDEROVIĆ, NAUČNIK , BIOLOG, HUMANISTA

Piše: Božidar Proročić, književnik i publicista

Postoje oni pojedinci koji Crnu Goru nose u svom srcu đe god da su. Njihova plemenita misija nikada ne prestaje ni u dobrim ni u teškim vremenima. Uvjek su svojim djelima i humanizmom uz svoj rodni kraj. Tamo odakle su prvim koracima iz školskih klupa otišli u potrazi za boljim životom ali i za naukom ka drugim prostorima. Dr. Isata Skenderovića sam upoznao 20. 08 2020 godine u Petnjici njegovom rodnom mjestu. Povod je bio ,,VII Bihorsko kulturno ljeto”, kao i manifestacija pod nazivom ,,Prijestonica Petnjici” na kojoj je promovisan moj književni opus ali i stvaralaštvo istaknutog slikara Predraga Gazivode. Tada smo na poziv direktora Centra za kulturu Sinana Tiganja bili gosti ove prelijepe manifestacije koja ima široku kulturnu dimenziju. Nakon moje promocije prišao mi je dr. Isat Skenderović zajedno sa svojim bratom dr. Ibrom inače direktorom najstarije osnovne škole u Rožajama ,,Mustafa Pećanin.” Počeo je jedan divan razgovor u kojem sam primijetio svu snagu intelekta ovog skromnog čovjeka. Tokom razgovora bio sam iznenađen koji je doprinos dao svom kraju dr. Isat Skenderović. Ameli Notomb belgijska književnica (1967) jednom je zapisala: ,,Glavna karakterisitika nesebične dobrote je da je neprepoznatljiva, nevidljiva, nanaslutiva-jer

Dr. Isat Skenderović sa jedne od humanitarnih akcija
Dr Isat Skenderović sa jedne od humanitarnih akcija

dobročinstvo koje glasno izgovara svoje ime nije nesebično. ” Upravo takav je dr. Isat Skenderović čovjek koji je u svom razgovoru skroman, ali iz čijeg osmjeha i dobrote sija i blista svaka riječ. Ponosni su ovakvi predstavnici Bošnjačkog naroda pomislio sam u sebi ali i osjetio žal da je ovaj istaknuti naučnik i pedagog morao da gradi svoju karijeru u Tuzli umjesto u svojoj Crnoj Gori. Ako je neko svojim humanitarnim radom dao sebe Crnoj Gori onda je to dr. Isat Skenderović da li su izostale nagrade i priznaja jesu. Jer mi često zaboravimo kada nem neko pruži ruku u trenucima kada smo sami i kada nam je teško. A sami ne možete nikada biti dok ovakvi velikani hodaju zemljom. On ne očekuje ni nagrade ni priznaja niti je to ikada zbog toga radio. Ali naše društvo u cjelini mora da čuva ovakve pojedince koji su sebe utkali u najljepšu ideju humanizma. Ako smo pali na mnogo ispita kao društvo u cjelini makar jedan ispit treba da položimo a to je onaj koji nam je dr. Isat Skenderović pokazao svojim primjerom a to je ispit humanosti!!! Zato ovaj esej o ovom izuzetnom Bošnjačkom intelektulacu i naučniku je napisan sa najiskrenijim emocijama koje veže naše prijateljstvo kao jedan od najljepših primjera multikulture i poštovanja. Jer život i djelo dr. Isata Skenderovića ne pripada samo Crnoj Gori već čitavoj Evropi. Upravo njegova tolerancija, humanizam, plemenitost neraskidivo je vezano za razvoj i crnogorskog društva.

Dr. Isat Skenderović rođen je 14.02.1965. godine u Trpezima (opština Petnjica), kod Berana Crna Gora. U mjestu rođenja završio je osnovnu školu. Srednju školu prirodnjačkog usmjerenja završio je u Rožajama i stekao zvanje ,,pomoćni istraživač u biologiji. ” Prirodno-matematički fakultet,
Odsjek biologija, upisao je školske 1985/86 u Prištini, te isti završio 1990. godine i stekao
zvanje ,,profesor biologije.” Školske 1999/2000 godine upisao je postdiplomski studij, smjer
„Ekologija i zaštita životne sredine” na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta
u Sarajevu, a magistarski rad pod naslovom „Populacije riba rijeke Spreče” uspješno je
odbranio 2003. godine, te stekao zvanje ,,magistra bioloških nauka. ” Za doktora nauka
promovisan je 2010 godine na Univerzitetu u Sarajevu nakon uspješno odbranjene doktorske
distertacije pod naslovom „Biodiverzitet parazitskih beskičmenjaka riba iz hidroakumulacije
Modrac”.

Po okončanju studija izvjesno vrijeme je radio kao nastavnik biologije u rodnom mjestu. Od
1997. godine radio je u Srednjoškolskom centru u Kalesiji, MSŠ Tuzla i Gimnaziji ,, Meša
Selimović” u Tuzli, na poslovima i zadacima profesora biologije. Godine 2005. imenovan je
za spoljnog saradnika Pedagoškog zavoda Tuzla. Akademske 2006/07 god. angažovan je na
izvođenju praktične nastave na Odsjeku za biologiju PMF-a Univerziteta u Tuzli. U zvanje
višeg asistenta izabran sam 12.09.2007.godine za užu naučnu oblast „Biosistematika i
morfologija životinja” na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Akademske
2008/09 god. zasnovao je radni odnos na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u
Tuzli. U zvanje docenta izabran sam 23.02. 2011. godine. 2016. godine izabran je u zvanje
vanrednog profesora Univerziteta u Tuzli. Predavač je iz više predmeta na Prvom ciklusu
studija na Odsjeku za biologiju Prirodno – matematičkog fakulteta i Odsjeku agronomija
Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kao i na Drugom i Trećem ciklusu studija na
Odsjeku za biologiju Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. U akademskoj
2018/2019. godini, angažovan je u izvođenju nastave na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u
Bihaću. Bio je predavač na na više različitih seminara za nastavnike i profesore osnovnih i
srednjih škola u Tuzlanskom kantonu.

Učestvovao je na više seminara od kojih ističemo samo one po EUVET -programu i Tempus
programu. Učestvovao je u izradi nastavnih planova i programa iz predmeta „Biologija” na
nivou Bosne i Hercegovine za poljoprivrednu, prehrambenu i veterinarsku struku. Istakao se
kao voditelj i učesnik u realizaciji mnogih domaćih i međunarodnih projekata. Isat Skenderović je koautor jednog univerzitetskog udžbenika, autor je dvije naučne monografije i jedne naučne monografije napisane na engleskom jeziku. Dr. Skenderović je koautor jednog praktikuma sa radnom sveskom, jednog udžbenika za srednju školu i tri udžbenika Biologije za osnovnu školu. Kao autor ili koautor u domaćim i stranim časopisima je objavio oko 70 naučnih i stručnih radova. Osim toga, učestvovao je u izradi više različitih studija, referata iekspertiza. Bio je mentor jedne doktorske disertacije i 4 odbranjena magistarska rada. Na naučnim i stručnim kongresima i simpozijumima predstavio je na desetine naučnih radova. Za svoj rad dr. Skenderović je dobio niz priznanja i nagrada.

Biran je za člana Senata Univerziteta u Tuzli. U proteklom periodu biran u organe Udruženja građana porijeklom iz Sanžaka. Jedan je od potpresjednika Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka podružnica Petnjica. Učestvovao je u realizaciji i organizaciji više privrednih, kulturnih, naučnih i drugih manifestacija u Sanžaku, Crnoj Gori, Tuzli, Brčkom i Sarjevu. Učestvovao u realizaciji više humanitarnih i drugih aktivnosti sa članovima Udruženja „Bratstvo Skenderovića“ čiji je predsjednik. Doprinio povezivanju lokalnih zajednica iz zavičaja i Bosne i Hercegovine,
učestvovao kao član delegacije u potpisivanju sporazuma o saradnji Ilidže i Petnjice u
organizaciji UGPS p-Petnjica. Realizovao nekoliko zajedničkih projektata, od kojih ističemo
da je prikupio i donirao nekoliko hiljada knjiga kulturnim i obrazovnim ustanovama u
Petnjici i Rožajama te učestvovao u prikupljanju i dostavi knjiga za Narodnu biblioteku “Njegoš” iz Nikšića. Učestvovao više puta kao autor i ptomoter prilikom promocija knjiga u Tuzli, Brčkom, Sarajevu, Tutinu, Novom Pazaru, Rožajama i Petnjici. Učetvovao u realizaciji više projekata iz kulture i umjetnosti kao i uspostavljanju kulturne saradnje između kulturnih ustanova (radnika) Gusinja, Plava, Bijelog Polja, Berana, Rožaja, Petnjice i Novog Pazara sa ustanovama i organizacijama kulture i pojedincima sa područja Tuzlanskog kantona. Nekoliko puta sa ostalim članovima Udruženja organizovao gostovanja kulturno-umjetničkih društava iz Rožaja i Petnjice na području TK, kao i uzvratne posjete društava iz Tuzle. Jedan je od inicijatora održavanja manifestacije „Veče Tuzle u Petnjici“ u okviru „Bihorskog kulturnog ljeta“. Sproveo je niz aktivnosti u povezivanju petnjičke dijaspore u zemlji i inostarnstvu. Stalno nastanjen u Tuzli gdje živi sa suprugom Almom i troje djece (Anes, Anesa i Lejla).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.