DRUGI MEĐUNARODNI FESTIVAL KRATKE KNJIŽEVNE FORME – ZATON 2022.

NVO  21. MAJ, Bijelo Polje, i NVO ODGOVOR-REPLY, Podgorica,

raspisuju:

DRUGI MEĐUNARODNI FESTIVAL KRATKE KNJIŽEVNE FORME – ZATON 2022

za neobjavljenu: pjesmu, kratku priču i aforizam.

– Tema: slobodna.

– Autori mogu slati radove u sve tri kategorije i to najviše:

pjesma: tri nominacije,  kratka priča: dvije nominacije, aforizam: pet nominacija.

– Radovi moraju biti autorski i  ne mogu biti objavljivani u knjigama i ostalim štampanim publikacijama, kao i u elektronskoj formi.

– Radovi moraju biti lektorisani.

– Autori mogu slati radove pisane na jezicima:

/crnogorski, srpski, hrvatski, bosanski/ bez prevoda, za ostala govorna područja potreban prijevod.

– Radove slati u elektronskoj formi na e-mail adresu: festivalzaton.selektor@gmail.com

potpisane šifrom u jednom folderu a razriješenje šifre  /ime i prezime, adresa, broj telefona, mail adresa/,  u drugom.

 

– Autori imaju pravo slati radove u sve tri kategorije.

– Radovi treba da budu otkucani u Wordu, latinicom, Font 12, Times New Roman (obavezno sa oznakama č,ć,š…)

– Radove slati do 15.05 2022. godine.

– Radovi koji ne zadovoljavaju propozicije neće biti uzeti u razmatranje.

– Spisak autora koji su stekli pravo za objavljivanje radova  u zborniku bit će objavljen najkasnije do 15.06 2022. godine.

– Proglašenje pobjednika , dodjela nagrada i uručivanje zbornika obaviće se na završnoj svečanosti 12.07 2022 godine u Zatonu.

SVIM UČESNICIMA ŽELIMO MNOGO SREĆE!

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.