SUVI ŽIG LUCIDNE RIJEČI – mr Željko Rutović

SUVI ŽIG LUCIDNE RIJEČI

Piše: mr Željko Rutović

Prvom knjigom aforizama „Šta li je iznad popadije?“ Radojica Grba javnosti se predstavio istinskim članom kvalitetne škole aforizma, da bi svoje umijeće, analitičnosti, duh i senzibilitet ove satirične forme snažno potvrdio drugom knjigom “Bez prava žalbe”. Vremenski raspon između njih dvije ubjedljiv je dokaz ne samo očite snage i inspiracije duha, no istovremeno i znalačke posvećenosti u kojoj se Grbin aforizam brusio, tematski i sadržajno opservirao i svakako stilski bogatio na način ubjedljive reprezentativnosti kojom bi se ponosili ne samo članovi uzorne porodice ovdašnjeg aforizma.

Potvrđuje Grba stare civilizacijske istine da je aforizam izraz nesalomivosti i trajnosti podjednako i ljudskog duha i ljudskog uma, ne manje i istine po kojoj je jedan aforizam – jedan svijet. Svoj i neponovljiv.

U tom svijetu Radojica Grba je njegov uzorni stanovnik koji bogatstvom duha kreira misaono – satirične horizonte smisla aforizma u kojem se (o)gledaju svijet i čovjek. Ako dobro pogledate taj svijet i tog čovjeka vidjećete očima aforizma sušte istine, jer aforističar vidi ono naizgled nevidljivo, koje vam kroz njegove oči odmah postaje ne samo vidljivo, već jasno i u aforizmu duhovito čisto i glasno.

Grbin je aforizam suvi žig od lucidne riječi koji se prepoznaje i kao takav ostaje snažnim otporom svakoj banalnosti, provincijalizmu, površnosti, destruktivnosti, primitivizmu, aroganciji, etičkoj posrnulosti, moći bez utemeljenja i znanja, i svemu onom što odudara od urednosti i normalnosti života.

I tako svojom gotovo laboratorijskom vagom Grba društvu i svemu oko njega da pravu mjeru, tako da kako god ga čitate čitaćete ga u ključu satiričnih i bolnih istina koje samo na oko bole manje ako su humorom istine obojene.

Vidi se da Radojica Grba živi svoj aforizam, da sa njim od jutra do sjutra druguje izvlačeći ga na čistinu dana onako uglancanog i oslobođenog svakog viška, na način da prije i poslije tačke ne treba ništa drugo tražiti. Nije to aforizam razbibrige, već naprotiv poziv na tumačenje misli od brige u kojima se i čovjek i društvo (ne)voljno nalaze i u njima baš ne snalaze, te otuda ovi alati služe kao produžena čula sa kojima se lakše čovjek orijentiše i po poznatim i nepoznatim mapama puta hodi i brodi, na kojima malo pa eto prepreke. Ne zaobilazi Radojica te prepreke, već naprotiv, njih filigranski detektuje, njih uočava i sa njima se suočava i sve opet majstorski u aforizam uobličava, a on sve, kao što to zna razobličava.

I sve to nalik vajaru, suvišno otkine tako da i u najmanjem prostoru riječi ostane mnogo i za danas i za sjutra, mnogo za sve one koji aforizam znaju čitati i znaju misliti.

Svojim aforizmom Radojica Grba budi svijet i svijest satiričnog duha i sluha na način da lakše i brže prepoznamo svoje slabosti, mane, nedorečenosti, pohlepe i oholosti, koje izbrušene na vrhu pera aforizma ostaju zbirkom mentalitetsko-socijlanog nasljeđa koje kao društvo nosimo sa sobom. A taj teret tamo gdje se samo-kritički ne vidi i ne uočava, aforizam je tu, tako da se posredstvom njega misli i nad njim čovjek zamisli – pa neka čovjek bira između knjige humora ili stvarnosti umora. A sliku te stvarnosti uramljene u pejzažni duh satire Radojica Grba na najljepši način daruje javnosti. A ima li ljepšeg dara od smijeha na licu čovjeka?

Pokazao je Radojica Grba ovom knjigom aforizama i epigrama da je svako vrijeme, vrijeme za satiričare i aforističare, pa je tako parčetu svog vremena dao trajnu mjeru „driblingom duha na malom prostoru“. Tim driblingom uvezanih riječi između ironije, dosjetke, vrcavosti, mudrosti, Grba je raširio igru na čitavom terenu društva, od glavnog pa do, na oko sporednih ali itekako zanimljivih lavirinata u koje on misaono i znalačko-tragalački zalazi i u tom poslu odlično se snalazi ovaj uzorni stvaralac.

Konačno, Grbino satirično umotvorstvo prirodni je saveznik horizonta slobode i kritičkog mišljenja naspram stvarnosti i njenog društvenog i političkog života. U tom duhu on ništa nije zaboravio, njegova aforistička kutija sve pamti i bilježi. Tom duhovitom radaru nije pobjegao niko, sve je uredno registrovano i znalački demistifikovano, svi ovdašnji anahronizmi i populizmi, svi brutalizmi, provincijalizmi i nihilizmi, pa kada vas nešto žulja i tražite mu duha mjeru družite se sa Grbinom knjigom, čitačem i duhovitim tumačem prostora i vremena, čovjekom koji riječima očarava i proširenu izoštrenu stvarnost aforizmom besprekorno dočarava.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.